Profilaktyka wielorzędowa

Salus feminis

Cel projektu

Edukacja prozdrowotna

Według modelu Lalond'a dominujący wpływ na nasze zdrowie ma styl życia - zdecydowanie większy niż razem wzięte czynniki genetyczne, środowiskowe i te związane z opieką medyczną. Stąd tak ważne jest prawidłowe odżywianie się, regularny tryb życia, wysypianie się, skuteczne przetwarzanie stresu, unikanie czynników toksycznych, częste i cykliczne uprawianie sportu.

 

Jednym z naszych celów jest wzmacnianie potencjału zdrowotnego wśród Kobiet poprzez informowanie o możliwym wpływie czynników prozdrowotnych na coraz wyższą jakość i efektywność naszego, codziennego funkcjonowaniu w pełnej wydolności, z uwzględnieniem każdego wieku.

Badania skriningowe

Jeśli nie posiadamy wiedzy o toczącym się procesie chorobowym nie możemy mu przeciwdziałać. Ze względu na fakt, że niektóre choroby późno ujawniają wyraziste objawy, konieczne jest przeprowadzanie badań skrinigowych, które mają na celu wykrycie wczesnego stadium choroby i podjęcie interwencji, która zablokuje dalszy rozwój patologii. Służą do tego testy przesiewowe, badania laboratoryjne, obrazowe i lekarskie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, z budżetów lokalnych samorządów, fundacji i niezależnych projektów. 

 

Kolejnym z naszych celów jest wzmacnianie polityki prozdrowotnej wśród Kobiet poprzez wykonywanie badań skriningowych - zaczynamy od bezpłatnych badań cytologicznych LBC.

Ginekologia operacyjna

W procesie leczenia schorzeń narządów rodnych niepomierną rolę odgrywa leczenie operacyjne. Aktualnie ponad 20 procent środków z publicznego budżetu systemu ochrony zdrowia, przeznaczanych jest na ubezpieczenia zdrowotne, 

i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym. Zgodnie z założeniami WHO z 2003 roku jednym z ważnych celów polityki zdrowotnej powinno być zmniejszanie nierówności w zakresie dostępu do ochrony zdrowia, stąd naszym celem na najbliższe lata będzie zaadresowanie ginekologicznych usług operacyjnych w szczególności do Kobiet ze środowisk zaniedbanych socjalnie i nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym, aby dodatkowo wzmocnić aktualną sytuację.

Badania w profilaktyce złośliwych chorób nowotworowych u kobiet

Jeden z etapów profilaktyki przeciwnowotworowej stanowią badania diagnostyczne, które umożliwiają wykrycie ognisk przednowotworowych lub bezobjawowych ognisk nowotworowych. Poniżej znajduje się tabela, w której przedstawiamy szeroko dostępne badania obrazowe bezinwazyjne i inwazyjne oraz badania laboratoryjne. Część z nich jest finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia i jest przeznaczona dla Pacjentek w ściśle określonych przedziałach wiekowych. Jednak należy pamiętać również o tym, że możliwości diagnostyczne są znacznie szersze niż oferowane w panelu Narodowego Funduszu Zdrowia.

Badanie cytologiczne

LBC lub klasyczne

Kolposkopia

Testy na obecność wirusów HPV

CINtec Plus

TK miednicy mniejszej

MRI miednicy mniejszej

Samodzielne badanie piersi 1x/miesiąc

Badanie piersi

wykonywane przez lekarza 1x/rok

Mammografia co 2 lata od 50 roku życia (u kobiet, które nie są w wysokiej grupie ryzyka raka piersi)

Badania laboratoryjne na mutacje w genach BRCA1, BRCA2 i innych

USG przezpochwowe

TK miednicy mniejszej

MRI miednicy mniejszej

USG przezpochwowe

Marker Ca125

Model prognostyczny IOTA ADNEX

Mutacje w genach BRCA1 i BRCA2

RTG płuc

Niskodawkowa tomografia komputerowa (LDCT)

Spiralna tomografia komputerowa

Badanie kolonoskopowe

1x/10 lat
od 55 roku życia

Kolonografia TK

1x/5 lat

Badanie na obecność utajonej krwi w kale, test immunochemiczny 1x/rok

Badanie na obecność utajonej krwi w kale - test gwajkolowy o zwiększonej czułości 1x/rok

Gastroskopia

Podjęta inicjatywa rozmowy na temat profilaktyki zdrowia Kobiet powinna być również adresowana do Ustawodawcy, któremu należałoby podsunąć pomysł nagradzania Pacjentek dbających o regularne wykonywanie badań profilaktycznych. Czy gratyfikacją mogłaby być ulga (“ulga skrinigowa”) w podatku dochodowym

w wysokości 1% jego wartości? Czy koszty takich profitów nie byłyby mniejsze dla budżetu państwa od kosztów leczenie onkologicznego? Kwestia pozostaje otwarta.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE U KOBIET
 1. Rak sutka 22% (16000/rok)
 2. Rak jelita grubego 10%
 3. Rak płuca 9%
 4. Rak trzonu macicy 7% (5000/rok)
 5. Rak jajnika 5% (3600/rok)
 6. Rak szyjki macicy 4% (3000/rok)
 7. Rak sromu i pochwy 1% (574/rok) 
NOWOTWOROWE PRZYCZYNY ZGONÓW U KOBIET
 1. Rak płuca 15%
 2. Rak sutka 13% (5000/rok)
 3. Rak jelita grubego 12%
 4. Rak jajnika 6% (2500/rok)
 5. Rak trzustki 6%
 6. Rak żołądka 5%
 7. Rak szyjki macicy 4% (1700/rok)
 8. Rak trzonu macicy 3% (1000/rok)

ZALEŻY MI NA TWOIM ZDROWIU